Print this page

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

 

Warsztaty rozwoju duchowego „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

organizuje chicagowskie Ognisko

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 

Opiekunem duchowym jest ojciec Marek Janowski

 

Spotkanie informacyjne i zapisy do nowych grup odbywają się w parafii śwWładysława w Chicago (www. stladislauschurch.org). 

 

Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:

 

1. Codzienną osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych (20 – 30 minut dziennie + pisemne notatki osobiste). Wypełnianie zadań wskazanych w poszczególnych krokach.

 

2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?

 

Osoby:

-uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,

- zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- z zaniżoną samooceną,

- z tendencją do izolowania się,

- zależne, szukające uznania za wszelką cenę,

- przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,

- uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,

- przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,

- zranione w dzieciństwie,

- posiadające nadmierną potrzebę kontroli,

- mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,

- pragnące zmiany swego życia na lepsze,

- szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,

- przeżywające okres duchowej odnowy lub nawrócenia religijnego,

- szukające sposobu poradzenia sobie z nową sytuacją życiową (tragiczny wypadek lub nagła choroba, utrata pracy, rozwód lub porzucenie, śmierć bliskiej osoby, …)

 

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

 

Oczekiwane cele:

 

1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.

 

2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.

 

3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym. 

Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji osobowości.

Last modified on sobota, 04 listopad 2017 18:58
Rate this item
(0 votes)